Van Schaffelaarsweg

Receptieboek

Helaas kon er geen afscheidsreceptie plaatsvinden voor Hans Wijga en Miny van der Zanden. Er was dus ook geen mogelijkheid tot het tekenen van een receptieboek. We willen iedereen toch deze mogelijkheid bieden en daarom hebben we 2 receptieboeken op onze site gezet. 

Klik in het menu op "receptieboek" en kies dan het receptieboek waar je iets in wilt schrijven. 

Je reactie wordt per mail doorgestuurd naar een bestuurslid. Hij verzamelt de reacties die t.z.t. aan Hans en Miny worden aangeboden.

2300 e lid Vereniging Oud Apeldoorn (VOA) ingeschreven.
Op 24 juli jl. werd het 2300 e lid ingeschreven bij de VOA. Wij wilden dit heuglijke feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Het bestuur besloot daarom tot een corona-veilige bijeenkomst in “Heerlijk Lokaal” aan de Molenstraat op vrijdag 25 september.

Albert Vink kreeg het lidmaatschap cadeau van een vriend en vond dat een leuk geschenk. “En dan ook nog 2300 e lid zijn is helemaal mooi”, aldus Albert. Tijdens de bijeenkomst kreeg hij het boek “Apeldoorn in pen en penseel” dat vanwege het 25-jarig jubileum werd uitgegeven. Voor zijn echtgenote kreeg hij een mooie bos bloemen in de Apeldoornse kleuren geel en rood mee..

De aanwezigen genoten van een heerlijk hapje en een drankje. We hopen dat we volgend jaar weer met meer VOA-leden bijeen kunnen komen.

Ridder in de Orde van Oranje Nassau!
Zaterdagavond 19 september was een bijzondere avond voor onze vereniging. Helaas kon een afscheid van Miny van der Zande niet plaatsvinden met heel veel leden: Miny had dat wel heel leuk gevonden, maar corona verhinderde dit.

Miny gaf op die avond de voorzittershamer over aan onze nieuwe voorzitter: Kor Comello.

Het bleef niet bij een overhandiging van de hamer: Miny werd ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau! De Stentor schreef er een heel mooi stuk over: KLIK HIER