Staringlaan

Staringlaan

Staringlaan

Hoek Tesselschadelaan. Openbare Lagere School. Architect: Gemeentewerken. Bouwjaar 1954-55. Aannemersbedrijf Brand. Archief: Fam. Brand.

Staringlaan

Staringlaan

1952.Veertien blokken woningen. Foto: Fam. Brand.

Staringlaan

Staringlaan

Flatbouw. 14 blokken woningen. Eigenbouw. Bouwjaar1952-57. Aannemersbedrijf Brand. Archief: Familie Brand.

Staringlaan

Staringlaan

Nu Henri Dunantlaan. Christelijke Huishoudschool.