Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Kruising Generaal van Heutszlaan - Laan van Kerschoten - Boerhaavestraat. Foto: J.W. Bergman.

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Foto uit 1955 van mijn ouderlijk huis, later aangekocht en van 1995 - 2005 nogmaals bewoond. Architect: Barend Methorst - mijn vader had een beton- en bouwmaterialenfirma aan het kanaal bij de sluis, en zij kenden elkaar zakelijk en privé. Opdrachtgever: Luuk Donswijk Bouwjaar: 1941/1942. Bouwkosten: fl 17.000,-. In de kelders zijn oude of overtollige deuren van het toenmalige Liduinaziekenhuis geplaatst, omdat sommige materialen ivm de oorlog al een schaars goed werden. Later werden er grotere ramen in de bovenste verdieping aangebracht, de ramen daaronder werden ook veranderd. Het smeedwerk van het balkon aan de achterkant is van de Plaatijzerindustrie en een huwelijksgeschenk van haar broers/directie Plaatijzerindustrie aan mijn moeder Cathrien van Reekum, het huis kon in september 1942 bewoond worden. - Alex Donswijk.

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Aan de overkant vanuit de tuin gezien, 2 panden van de overburen. Links van de toenmalige rijschoolhouder van de Berg, en rechts woonden Willy en Greetje Reimink (van "snelbuffet Willy Reimink" en zijn heerlijke kroketten). Alex Donswijk.

Generaal van Heutszlaan 1928

Generaal van Heutszlaan 1928

Deze foto van de van Swietenlaan is door de uitgever verkeerd getiteld. Het betreft hier de kruising Generaal van Heutszlaan en rechts ziet u de van Aelstlaan, vroeger Griftstraat geheten. (Alex Donswijk)

Generaal Van Heutzlaan 34

Generaal Van Heutzlaan 34


Dit is een afdruk naar een scan van een foto, in bezit van mevr. J. de Roo van Alderwerelt te Heemstede.

Villa 't Vliet is in 1927 op een veiling bij opbod en afslag (door notaris E.J. Brouwer te Apeldoorn) gekocht door mevrouw Martha Peters-Spoelstra (1879-1966) voor fl. 11.000,--. Zij was een zuster van mijn grootvader Herman Spoelstra (1887-1951). De cand.notaris van Bergeijk trad op als lasthebber van de erfgenamen, de nagelaten kinderen van de weduwe Gerarda Maria Johanna Meddens, eerder gehuwd geweest met Carolus Livinus Beatrix Jacobus Feitz.

De koopsom zou thans ca. € 80.000,-- bedragen, naar mijn mening een tamelijk laag bedrag voor een dergelijke villa. Wanneer en voor hoeveel mijn oudtante Martha Spoelstra de villa weer verkocht heeft, is mij niet bekend. Zij heeft daar vermoedelijk tot ca. 1935 gewoond. Als daarover gegevens bestaan, dan ben ik daarin zeer ge nteresseerd.

De scan is gemaakt in 2010 door Herman Spoelstra (geb. 1944), Akkerhoornbloem 23, 2317 KR te Leiden.

Generaal Van Heutzlaan 34

Generaal Van Heutzlaan 34

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan

Generaal van Heutszlaan 5

Generaal van Heutszlaan 5

Mijn vader Ir. Jan Hendrik Palm ( 1911-1982 ) woonde in de van Heutzlaan 5. Dit huis is gebouwd omstreeks 1900-1905. Archief: M.C.H. Poerstamper-Palm.