Textielweg

Textielweg

Textielweg

1990. Hier heb ik 16 jaar met erg veel plezier gewoond. Een leuke straat met veel buurtcontact en een jaarlijks buurtfeest al vanaf 1980! Archief: Dick de Graaf.