Berichten 241-260

Bericht 241

Donderdag 17 februari 2011

Naam: arno

E-Mail Adres: klik hier

ls,
jammer dat er geen foto meer is van 1e beukenlaan no.3, het witte huis met de pilaren !
[ in / na oorlogstijd ?? [ ik heb nog wel een verkoop"foto ]
H. Groet. jal

Bericht 242

Vrijdag 18 februari 2011.

Naam: A van Loenen

E-Mail Adres: klik hier

kan iemand mij wat vertellen over de familie van laar uit hoog soeren
ik weet dat ze een zoon hadden die Bart hete zondagschoolmeester was

Bericht 243

Zaterdag 19 februari, 2011.

Naam: Ab Veldwijk

E-Mail Adres: klik hier

Wie kan mij helpen aan een foto van de garage met benzinestation dat in de jaren vijftig stond aan de Waldeck-Piermondlaan (nu zwolseweg) ten hoogte van de Everlaan Zeker weet ik het niet , maar ik dacht dat de naam was Garage de Jong?

Bericht 244

Zondag 20 februari 2011.

Naam: gerrit wolbrink

E-Mail Adres: klik hier

Op de site van oud apeldoorn staat een foto van de Ritbroekdwarsstraat vlak bij de spoorwegovergang. Mijn grootouders (familie Wolbrink) woonden op no.5. De buren waren de familie Nummerdor. Kan iemand mij wat meer vertellen over die foto of van die situatie ter plekke.
Vriendelijk dank!


Bericht 245

Woensdag 2 maart, 2011

Naam: JW

E-Mail Adres: klik hier

Wie heeft er voor ons fotos en informatie over het pandje en fabriekshal op nr 12.
Er schijnt ooit een flenzen fabriek ingezeten te hebben maar wij kunnen hier niets over vinden.
Het gaat om Kanaalzuid nr 12(naast de huidige Vurec sloperij)

Bericht 246

Donderdag 3 maart, 2011

Naam: Henry de Weerd

E-Mail Adres: klik hier

Hallo beste mensen van VOA,
Ik ben geen lid van Uw vereniging, maar kijk wel regelmatig op Uw site.
Ik zag bij de rubriek nieuwe foto's van 27 febr. een klein foutje staan.
Onder de foto van een watermolen staat de stinkmolen aan de Vlijtseweg, de foto is echter van de cannenburgermolen in Vaassen.

Met vriendelijke groet,
Henry de Weerd

Bedankt, is aangepast. Martin Huisman

Bericht 247

Vrijdag 11 maart, 2011.

Naam: Jan K.van Til, Drachten

E-Mail Adres: klik hier

Ietje Kooistra is in 1861 in Drachten geboren en vooral in Apeldoorn bekend/beroemd geworden. Ze overleed in 1923 in Apeldoorn.
Wie kan mij meer vertellen over de gedenksteen die in Apeldoorn voor Ietje Kooistra is opgericht door haar oud-leerlingen. Daarop staat/stond de volgende zin uit een van haar werken gebeiteld: "Een goed opvoeder is een begenadigd kunstenaar". Wanneer deze steen opgericht is , weet ik niet. Als dit kort na haar overlijden was, zal dit ca 1924 zijn geweest, dus al weer 87 jaar geleden. Weet iemand of deze steen er nog is, en zo ja waar deze staat? Of is er wellicht nog een foto van deze steen aanwezig?
Deze vraag stel ik namends onze culuurhistorische stichting 'Smelne's Erfskip' ( www.smelneserfskip.nl ). Hartelijke groet, Jan K. van Til

Bericht 248

Zondag 20 maart, 2011

Naam: Ton van Andel

E-Mail Adres: klik hier

Wie weet iets over de familie Hagedoorn?

Telkenjare, zo tegen het voorjaar duiken bij mij bepaalde jeugdherinneringen op. In die herinneringen speelt Apeldoorn een hoofdrol. Met het voortschrijden der jaren worden die nostalgische erupties krachtiger en nu ik op de drempel van mijn 80-ste levensjaar sta, heb ik mij voorgenomen er iets mee te gaan doen. Wellicht kunt u mij daarbij helpen. Eerst een korte inleiding. Op 3 maart 1945 ontvluchtte ik als 13 jarig jochie de hongerwinter in Den Haag en trok oostwaarts het land in omdat, naar het gerucht wilde, achter de IJssel het luilekkerland begon. Alleen en te voet. Door een speling van het lot ben ik niet verder gekomen dan Apeldoorn. Daar ben ik, geheel toevallig terecht gekomen bij de tot dan toe voor mij totaal onbekende familie Hagedoorn aan de 1e Wormenseweg 11. De Heer Hagedoorn had daar een winkel in gordijnstoffen. De familie was, na het aanhoren van mijn trieste verhaal en bij het zien van dat broodmagere knulletje, zodanig ontroerd, dat ze mij spontaan een gastvrij onderdak boden. Ik ben daar gebleven en heb er een geweldige tijd gehad. Op 17 april 1945 heb ik in Apeldoorn de bevrijding meegemaakt. De beelden van die mooie zonnige dinsdag staan mij nog haarscherp voor de geest. Na langdurig en aanhoudend onder artillerievuur te hebben gelegen was het ineens rustig in Apeldoorn. Op de met gras begroeide schuilkelder voor het gemeentehuis zaten twee Canadese militairen rustig een sigaretje te roken. Onze bevrijders! Bij de villa aan de Deventerstraat, juist over de brug, links zaten nog meer Canadezen. In het zonnetje, ontspannen lachend en pratend. Op stretchers in het gras, afgedekt met kakikleurige doeken, twee levenloze lichamen. Alleen de kistjes staken er onder uit . Duidelijk was dat onze bevrijders gewend waren geraakt aan omgang met de dood. Ik niet. Na de bevrijding ben ik nog tot eind mei in Apeldoorn gebleven. Het westen werd pas later bevrijd en wegens het ontbreken van openbaar vervoer moest mijn terugkeer naar Den Haag nog even worden uitgesteld.Waar het mij om gaat is het gezin Hagedoorn, dat mij in die tijd zo liefderijk heeft opgenomen en verzorgd. Na de oorlog ben ik er nog een paar keer terug geweest, maar toen ik een paar jaar geleden weer eens contact zocht bleek de familie spoorloos te zijn verdwenen. De winkel/woning bestond niet meer en was vervangen door nieuwbouw. Toen ik ter plaatse informeerde naar de Hagedoorns kon men mij niet helpen. Hoe dan ook, ik ben het contact met de familie volledig kwijt. De kans dat het echtpaar Hagedoorn nog leeft is niet groot, want die zouden nu ver in de honderd moeten zijn. Maar ze hadden twee kinderen; een zoon Sjaak, wat jonger dan ik die toen mijn vaste speelkameraad werd, en een dochter die iets ouder was. Ik acht de kans groot dat die nog ergens bereikbaar zijn.
Graag zou ik het contact willen vernieuwen, al was het maar om nogmaals mijn erkentelijkheid voor de toentertijd geschonken gastvrijheid te betuigen.
Wellicht kunt u, geachte lezer mij daarbij helpen. Kunt u iets vertellen over de familie Hagedoorn, over de geschiedenis en verblijfplaats van de familie, laatst bekende adres 1e Wormenseweg 11, Apeldoorn? Alstublieft, laat het mij weten. Ik zou u daarvoor zeer erkentelijk zijn.

Hoogachtend,
Ton van Andel
Groenoord 64
2401 AG Alphen aan den Rijn
tonvanandel@hetnet.nl


Bericht 249

Dinsdag 22 maart, 2011

Naam: Chris van der Ark

E-Mail Adres: klik hier

Af en toe krijg ik van een bevriende kennis wel eens een krantenknipsel met een "Puntsgewijs" zoals die vroeger in de Nieuw Apeldoornse courant en later in de Stentor verschenen,ik vind dit altijd schitterende stukjes klein nieuws over het wel en wee van de gewone Apeldoorner, nu is mijn vraag heeft iemand die stukjes wellicht uitgeknipt en verzameld en doet daar niks meer mee en wil die eventueel afstaan of kopieeren, de kosten worden uiteraard vergoed, ik ben zelf niet in de gelegenheid geweest de stukjes te verzamelen omdat ik al 46 jaar niet meer in Apeldoorn woon, b.v.d.
(P S het boekje "Puntsgewijs"heb ik al)

Groeten van Chris.Bericht 250

Woensdag 30 maart 2011

Naam: Elze Luikens

E-Mail Address: klik hier

Via het gastenboek wil ik graag Gerrit Nijkamp, Atze Reidinga, Ton Steeman en Huub Ummels van harte feliciteren met de hun opgespelde onderscheiding tot erelid van de VOA.
Gelet op het op de website al genoemde, maar ook gelet op het vele niet genoemde werk dat dit viertal voor hun vereniging belangeloos heeft verricht mag zo'n onderscheiding wel verdiend worden genoemd.

dr. Elze Luikens
http://elzeluikens.wordpress.com
Bericht 251

Dinsdag 12 april, 2011

Naam: peter van dam

E-Mail Address: klik hier

Gezocht bouwwerken van de architect Jan Hendrik van Sluijters. Hij bouwde o.a. twee villa op de Loolaan in de vermoedelijke periode 1875-1877.
Mogelijk dat u tijdens kadasteronderzoek deze naam bent tegengekomen.
met vriendelijke groet,
Peter van Dam


Bericht 252

Woensdag 20 april, 2011

Naam: Marinus Veeneman

E-Mail Adres: klik hier

Net klaar met het lezen van Oud Apeldoorn.Ik leesde het verhaal over de bunkers.Maar daar lag ook nog een bunker in de tuin van de Keizerskroon wat nu een parkeer terrein is. Hartelijke groeten Marinus Veeneman.

Bericht 253

Zaterdag 3 april, 2011

Naam: Ben

E-Mail Adres: klik hier

245
Hallo.ja een flenzen fabriek was daar gevestigd,de naam Rensink of van Reezen komt op in mijn herinnering als ik moet gokken denk ik dat het Rensink was.
Groetjes,
Ben.

Bericht 254

Zaterdag 30 april, 2011

Naam: jan den besten

E-Mail Adres: klik hier

beste mensen, hardstikke leuk de apeldoornse geschiedenis. nieuw geplaatste foto's ook. alleen..... volgens mij zit u er naast met de foto van drij. van Schieveen. ik kan me niet herinneren dat ze een bord met dekor boven het pand hadden. drukkerij ingang was gezien van de voorzijde van het pand aan de linker kant. door het kantoor heen en aan de rechterzijde de trap op naar boven waar ze woonden. deze foto laat niet een bewoonde boven verdieping zien. het nummer is goed, alleen is het vertoonde pand volgens mij het pand waar later studio ton in gevestigd was. volgens mij woont dhr. Wil van Schieveen in ugchelen, moet te vinden zijn.
succes, Jan

Bericht 255

Zaterdag 30 april, 2011
------------------------
Naam: jan den besten

E-Mail Adres: klik hier

hallo alweer, ik zat nog eens te kijken in het foto archief. de Waterloseweg.
ongeveer het einde van de rij foto's waterloseweg plm. 1930, de eerste.
die foto heb ik al geregeld bekeken en kom voorzichtig tot de conclusie dat dit waterloseweg 162 moet zijn geweest. later frans van mierisstraat 32. toen het nog waterloseweg was ben ik daar geboren, wanneer precies de naam is veranderd weet ik niet meer, maar volgens mij moet dit in 1962-63 zijn geweest, toen is m'n duimnagel verbrijzeld, tijdens het bouwen van een kasteel van stenen voor aanleg van de straat en de trottoirs. dit boerderijtje was gelegen tegenover de ACS stomerij van Robbie Meijer. daar werd de winkel op de hoek beheerd door fam. Mulderij. Jan Mulderij was chauffeur bij de ACS. achter dit huis hadden we een prive crossbaan en konden we in een keer door naar Robur et Velocitas aan de asselse straat. er was nog geen sprake van de laan van orden,eburonenstraat, noem ze maar. de germanenlaan was er wel. zo mijmer ik wat aan, helaas zonder foto's te hebben. ik zal m'n best doen om foto's op te scharrelen
jan den besten

Bericht 256

Zaterdag 30 april, 2011

Naam: Marten Westrik

E-Mail Adres: klik hier

Betreft Kanaal Zuid 12. (Zie bericht 245)
Daar was gevestigd AVRA Flenzenfabriek.
Marten Westrik

Bericht 257

Zondag 1 mei, 2011

Naam: Adri Kroon

E-Mail Adres: klik hier

Na een reis van ca.170 km vanuit Noord Fryslân Koninginnedag in Apeldoorn gevierd. Natuurlijk de gezellige 'stands' van de VOA aan de Loolaan bezocht en onder het genot van een kopje koffie + oranje tompouce even bijgepraat met Miny van der Zande en Peter Otterloo, erg gezellig......... Mensen, wat is het toch leuk om lid te zijn van deze fijne club.
Adri en Tineke Kroon (Hantum Frl.)

Bericht 258

Maandag 3 mei, 2011

Naam: jan den besten

E-Mail Adres: klik hier

beste mensen, zoals vaker door de fotogalerij kijkend nog iets over de frans van Mierisstraat. daar is een foto van 't buurthuis bij de zanderijweg. zaak werd gerund door Bram Ploeg. s'avonds kon je er achterom nog een fles jenever halen, dronk ik toen zelf nog niet. samen met m'n broer moest ik er nog wel eens een halen
groet, Jan

Bericht 259

Donderdag 5 mei, 2011

Name: henk van renssen

E-Mail Adres: klik hier

De bunker aan de Loolaan.
het verhaal in de Stentor over de restauratie van de bunker is eigenlijk een om je dood te schamen. we hebben in Apeldoorn een arsenaal aan bedrijven van allerlei aard. is het nu niet mogelijk om die € 330.000 niet in geld bijelkaar te halen maar om een sponsor aktie te organiseren waarin bedrijven uit ons "dorp "samen de handen uit de mouwen steken en ieder uit zijn eigen professie werkzaamheden gaat verrichten en een aantal vrijwilligers mee gaan helpen om eenvoudige dingen aan te pakken.
Die bunker MOET behouden blijven !! Ik ben er zelf een paar jaar geleden geweest en het is een prachtig monument van de tweede wereldoorlog.
Wie gaat er mee doen ? Ik zeker wel.
Niet kletsen maar poetsen !
Henk

Bericht 260

Maandag 9 mei, 2011

Naam: ans terpstra van beek

E-Mail Adres: klik hier

hallo
ik ben op zoek naar rietej en ton smit ze hebben gewoont aan de alexandrinalaan hun ouders hadden daar de kopery smit en co

LID WORDEN
voor slechts €18.00 per jaar
klik hier

Geef een zoekwoord in

Foto's doneren?
- Mail ons op foto@verenigingoudapeldoorn.nl
- Maak gebruik van ons handig upload-tool

RTV-Apeldoorn
Apeldoorn Oud en NU vanaf 6 september weer op de radio. Elke zondag van 11.00 - 12.00
Luister live via onze website klik hier

Webmaster: Maurice Brinkman
Redacteur: Jos Jansen of Lorkeers
Secretariaat VOA: Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn