Meerkoetweg

Meerkoetweg

Meerkoetweg

123 Woningen. Bouwjaar 1948-50. Architect: Schurink en de Bruin. Aannemersbedrijf Brand in combinatie met van Essen. Foto: Fam. Brand.

1952. Vanaf Wulpenlaan gezien.
Archief: R.A. Boom

Overzicht

1952.
Kijkrichting hoek Adelaarslaan.
Archief: R.A. Boom

Overzicht

1952.
Archief: R.A. Boom

Overzicht

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________