Mendelssohnlaan

Mendelssohnlaan

1951
Achtertuinen van woningen aan de Valeriuslaan en de Diepenbrocklaan.

De achterste woonblokken op de foto zijn met groene pijlen op de overzichts afbeelding aangegeven.

Op het lege stuk grond aan de voorkant is later een woonblok aan de Mendelsohnlaan neergezet, tussen de Valeriuslaan en de Diepenbrocklaan.

Archief: R.A. Boom.

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________