Hezeweg

Hoek van de Hezeweg en de Graanweg

Hoek van de Hezeweg en de Graanweg

1915.

Hezeweg

Hezeweg

Richting Brinklaan. Collectie: Roel Boon.

Hezeweg

Hezeweg

Gezien vanaf de Graanweg.

Hezeweg

Hezeweg

De kruidenierswinkel van Kilsdonk, tegenover de Prinses Marijkeschool aan de Hezeweg.

Hezeweg

Hezeweg

1950. Pr. Marijke school.

Hezeweg

Hezeweg

Pr. Marijke school. Personeel/onderwijzers

Hezeweg

Hezeweg

Pr. Marijke school

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________