Heuvellaan

Heuvelaan

Heuvelaan

De foto is afkomstig uit de nalatenschap van Adrienne Calkoen. Zij deed HBS-A examen in 1940 aan de Koninklijke H.B.S. 14. Vandaar dat deze foto daar ook terecht is gekomen, maar ........... deze foto is niet op die school gemaakt. We weten dat ze afkomstig was van school 27 en dat is de Heuvellaanschool. Waarschijnlijk is deze foto daar gemaakt en dan moet dat rond 1933 zijn geweest.

Deze Klassefoto is volgens mij ook de Heuvellaanschool.
De lerares is volgens mij juffrouw Zonneberg.
Ik heb op deze school gezeten van 1945 tot 1947 en juffrouw Zonneberg had ik toen in de eerste klas.
Wist U dat deze school in de oorlogsjaren door de Duitsers gevorderd is, speciaal voor kinderen waarvan de ouders van de (partij) waren?
Groeten T.Teunissen.
(Lid van de vereniging Oudapeldoorn)

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________