Zanderijweg

Zanderijweg

Zanderijweg

1967. Oranje Nassau School. Dit was mijn school met Meester Boel en een paar dames. Dhr. Bosje was mijn hoofd op de school. Collectie: Ate Schurer.

Zanderijweg

Zanderijweg

1967. Oranje Nassau School aan de Zanderijweg. collectie: Ate Schurer.

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________