Colofon

Bestuur VOA

Dagelijks bestuur

Email en tel. nr.

Kor Comello

Voorzitter

kor.comello@gmail.com
06 227 19 18 8

Dik Westerveld

Secretaris
Vicevoorzitter

dikwesterveld@upcmail.nl
055-52 13 267

Henk Kelderman

Penningmeester

h.kelderman86@upcmail.nl
055-52 22 958

Overige bestuursleden

Email en tel. nr.

Wilma van Oorspronk

2e Secretaris

woorspronk@hetnet.nl
055-54 09 919

Tijdelijke waarneming:
Dik Westerveld

Activiteitencommissie

dikwesterveld@upcmail.nl
055-52 13 267

Berry de Dreu

Archief

berrydedreu@upcmail.nl
06-15 258 657

Jos Jansen of Lorkeers

PR

pr@verenigingoudapeldoorn.nl
06 12 99 74 78

Hans Efdé

Algemeen

H.C.Efd@kpnmail.nl
055-54 24 898

Liesbeth Slot

Toek. Bestuurslid

lslot@hetnet.nl
055 366 92 76

Ledenadministratie

Email en tel. nr.

Cor Broekhuis

corbroekhuis@verenigingoudapeldoorn.nl
055-36 62 867

Henk Kelderman

henk.kelderman@verenigingoudapeldoorn.nl
055-52 22 958

Website “Vereniging Oud Apeldoorn”

Maurice Brinkman

Webmaster

Maurice Brinkman

Berry Meester

Webmaster

berrymeester@upcmail.nl

Jos Jansen of Lorkeers

Redacteur

Jos Jansen of Lorkeers

06 12 99 74 78

Archief

Coördinator

Alex Donswijk

archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Kopij
Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons Tijdschrift.

Coordinatie bezorging
Cor Broekhuis
Telefoon 055-36 62 867


Lidmaatschap
Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 18,00.

Bankrelaties
ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Erevoorzitter: Jaap Brink
Ereleden: Wim Looman , Ton Steeman , Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo ,
Miny van der Zande , Hans Wijga.