Werkgroep Publicaties

De werkgroep publicaties is in 2017 opgericht. Daarvóór werden al diverse publicaties door of met steun van de Vereniging Oud Apeldoorn uitgegeven (o.a. Zwitsal "Van Spoorbrug naar Halve Maan en "Van Spoorbrug naar Bockershoeve
De werkgroep ondersteunt personen of instellingen die een boek over Apeldoorn of omgeving uit willen geven.
De tweejaarlijkse uitgave van "Ik zie het nog zo voor me valt niet onder deze werkgroep.

Contactpersoon voor deze werkgroep is Berry de Dreu.

Berry de Dreu

bdedreu@gmail.com

06-15258657

Yvonne de Vries

Dick Overduin

Henk Kelderman

Willy Smit Buit

Dick de Graaf

Dit zijn de regels waar de werkgroep zich aan houd

  • Publicaties dienen te gaan over c.q. betrekking te hebben op Apeldoorn en de dorpen

  • Aanvragen door particulieren c.q. overheidsinstellingen en/of stichtingen worden beoordeeld door het Bestuur van de VOA

  • Aanvragen door bedrijven/commerci le instellingen worden niet in behandeling genomen

  • De publicaties mogen nog niet gestart zijn

  • De maximale bijdrage zal door het Bestuur per aanvraag vastgesteld worden

  • De uitgave van de publicaties dient in samenwerking met de VOA te gebeuren, waarbij de opbrengsten gedeeld worden

  • De verdeelsleutel van de opbrengsten wordt per aanvraag door het Bestuur in overleg met de aanvrager vastgesteld

  • Het fonds wordt gevuld door de overschotten uit de diverse publicaties c.q. door het Bestuur vast te stellen bijdragen uit de verenigingskas

LID WORDEN
voor slechts €18.00 per jaar
klik hier

Meer over de radio uitzending van a.s. zondag

KLIK HIER

Luister live via onze website klik hier

Geef een zoekwoord in

Foto's doneren?
- Mail ons opfoto@verenigingoudapeldoorn.nl
- Maak gebruik van ons handig upload-tool

RTV-Apeldoorn
Apeldoorn Oud en NU vanaf 6 september weer op de radio. Elke zondag van 11.00 - 12.00
Luister live via onze website klik hier

Webmaster: Maurice Brinkman
Redacteur: Jos Jansen of Lorkeers
Secretariaat VOA: Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn