Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

42 Woningen. Aannemersbedrijf Brand. Archief: Familie Brand.

Koningstraat

Koningstraat

Keizersgrill bij Keizerskroon. Aannemersbedrijf Brand. Archief: Familie Brand.

Koningstraat

Koningstraat

Renovatie Hotel de Keizerskroon. Aanemersbedijf Brand. Foto: Fam. Brand.

Koningstraat 61

Koningstraat 61

Mijn geboortehuis op Het Loo. Vermoedelijk gebouwd in 1906. Archief: Gerard IJsseldijk.

Koningstraat 61

Koningstraat 61

Foto van mijn vader met 2 medewerksters (naaisters). Hij had hier een uniformkleermakerij voor politie, militairen, brandweer. etc. Het bord met de Engelsche tekst is opgehangen net na de bevrijding, gezien er op t Loo veel Canadezen gelegerd waren. Zelf heb ik hier een Dameskapsalon gehad van 1965 t/ m 1983. Archief: Gerard IJsseldijk.

Koningstraat

Koningstraat

1989. De Keizerskroon. Foto J.W. Bergman.

Koningstraat

Koningstraat

1974. Het Posthuis. Foto: J.W. Bergman.

Koningstraat

Koningstraat

1993. Openbare school. Foto: J.W. Bergman.

Koningstraat

Koningstraat

Hotel de Keizerskroon. Foto: J.W. Bergman.

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Tramremise.

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Vroeger Openbare Lagere School. no. 3

Koningstraat

Koningstraat

Openbare Lagere School. no. 3

Koningstraat

Koningstraat

E.H.B.O.-oefening.

Koningstraat 18

Koningstraat 18

1950. Dekker & Heinen, eier-exportbedrijf.

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Koningstraat

Keizerskroon

Koningstraat

Koningstraat

1918. Hotel Het Posthuis.

Koningstraat

Koningstraat

Hotel de Keizerskroon.

Hotel De Keizerskroon

1909. Het uitgebrande hotel "De Keizerskroon" op het Loo. Dit van het jaar 1689 dagteekende gebouw genoot van oudsher eene zeer gunstige reputatie en telde onder zijne gasten meermalen vorstelijke personen; de brand ontstond in een der salonvertrekken, werd aanvankelijk schijnbaar gedoofd, maar brak 's nachts met zulk eene felheid uit, dat noch de spuit van het Loo, noch de brandweer van Apeldoorn dien kon blusschen. - Het hotel ligt in de onmiddellijke nabijheid van het Koninklijk Paleis. Foto: Reitsma.