Orderparkweg

Orderparkweg

Orderparkweg

School in aanbouw

Hoeve 't Polhout

Mijn grootouders: Ir. Herman Gerlings (1861-1927) en zijn vrouw Cornelia Allegonda Wulfse (1884-1955) en hun 2 kinderen woonden op het Polhout van 1914-1955, gelegen aan de Orderparkweg 34. (Werd later verandert in nr. 62)
Mijn grootvader Gerlings, oorspronkelijk afkomstig uit Haarlem (Ned. Patriciaat) had in 1914 de hoeve 't Polhout gekocht, om er een Hoenderpark op te zetten. Maar door ziekte is het nooit goed van de grond gekomen. Hij stierf in 1927.
Mijn grootmoeder woonde er tot aan haar dood in 1955 en verkocht de hoeve en landerijen in 1952 aan de gemeente Apeldoorn, die er een nieuwe wijk op bouwde. (Brink en Orden)
Als kind logeerde ik regelmatig bij mijn oma en herinner mij de prachtige grote beukenbomen rondom het huis. Mijn beide ouders komen uit Apeldoorn. Mijn vader Ir. Jan Hendrik Palm (1911-1982) woonde in de van Heutzlaan 5 en stamt uit een Veluws geslacht van Papiermakers, die woonden o.a. op de Ordermolen, Brouwermolen, Hennemans molen e.a. (Palm en van Houtum).
Een aardig detail is, dat mijn vader ansichtkaarten van Apeldoorn verzamelde en naar zeggen, de grootste vrijwel compleetste verzameling bezat. Mijn moeder woonde tot haar trouwen op 't Polhout.
M.C.H. Poerstamper-Palm.

Orderparkweg

Orderparkweg

Hoeve 't Polhout. Archief: M.C.H. Poerstamper-Palm.

Orderparkweg

1920

1930

1930. Met aangebouwde serre.

1930. Met verbouwde stallen.

Achterkant.Alle foto's archief: M.C.H. Poerstamper-Palm.


Klik op een foto om hem groter te zien.

Orderparkweg 76

Orderparkweg 76

Hierben ik als kind geboren en opgegroeid. Helaas is dit huis jaren geleden afgebroken en kwamen er flats voor in de plaats. Archief: Roelie Jansen-Witteveen.

Orderparkweg 76

Orderparkweg 76

Op de achtergrond de Koning Willem III kazerne. Mijn opa had ongeveer 1000 kippen en tussen onze "tuin" en de kazerne liep een smal zandpad. Ik was indertijd 8 jaar en heb veel in de omgeving gespeeld. Het woord "legbatterij"was nog niet uitgevonden en de kippen hadden een heerlijk leven. Archief: Roelie Jansen-Witteveen.