De Apeldoornsche Pijpers

Deventerstraat

Deventerstraat

Optocht met versierde fietsen en Jong DAP. Op de achtergrond nog drukkerij Jan van Asselt.

Fabriekstraat

Fabriekstraat

Opening DAP-gebouw.

Zie voor de geschienis van DAP helemaal onderaan

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1962. Het clubgebouw DAP aan de Fabriekstraat. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1970. Een repetitieavond in het gebouw aan de Fabriekstraat. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1981 Dit was het eerste vrachtwagentje, om het materiaal te vervoeren. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1983. Jubileum uitvoering in Orpheus. 50 jaar bestaan. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

Het optreden van het jeugdkorps tijdens taptoe Apeldoorn. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1990. Tijdens de storm in januari van dit jaar een gedeelte van het gebouw aan de Fabriekstraat in elkaar gewaaid. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1949. Een mars tijdens een regionale Bondsdag van het C.J.M.V in Zutphen. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1950. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1952. Optreden van Senioren en Junioren tijdens de nationale Pijpersdag in Apeldoorn. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1952. Optreden van Senioren en Junioren tijdens de nationale Pijpersdag in Apeldoorn. Archief: A. Gerritsen.

Loolaan

Loolaan

1948. Apeldoornse Pijpers. Collectie: Roel Boon.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1933. Dit is de Jongemannenvereniging Daniël, uit deze vereniging is het Tamboer- en Pijperkorps De Apeldoornse Pijpers opgericht. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1933. In de eerste jaren werd er 's zomers in de Goudvink geoefend. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1936. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

Deze foto is gemaakt in het Oranjepark. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1946. Een uitvoering van De Apeldoornse Pijpers in Tivoli. Archief: A. Gerritsen.

Apeldoornse Pijpers

Apeldoornse Pijpers

1948. De eerste Nationale Pijpersdag in Rotterdam, dit was op een Hemelvaartsdag, verschillende pijperkorpsen kwamen daar bij elkaar. Archief: A. Gerritsen.

Geschiedenis Chr. Muziekvereniging DAP

Op 20 januari 1933 ontstaan uit de Christelijke Jongelingsvereniging Dani l, onderdeel van de federatie Apeldoorn van de CJMV en NJV, "De Apeldoornsche Pijpers . Begonnen als fluitclubje groeide het al gauw uit tot een tamboers- en pijperskorps met dwarsfluiten en trommels. Met deze vorm van musiceren, wist men de harten van veel Apeldoorners te veroveren met als gevolg dat aan vele evenementen muzikale medewerking werd verleend. Gedurende de oorlogsjaren 40-45 werd het allemaal wat moeilijker. Toch oogstte men tijdens de laatste openbare uitvoering in februari 1942 heel veel bijval door zich in rood wit blauw en oranje te presenteren. Het applaus was overweldigend. Dat dit tegen de zin van de bezetter was, moge duidelijk zijn. Reden genoeg om het instrumentarium te verstoppen. Het contact onder de leden bleef echter bestaan, en goed ook. Na de bevrijding in april 1945 kwamen leden en instrumenten weer tevoorschijn en pakte men vol enthousiasme de draad weer op. Het ledenaantal groeide gestaag. Medio 1946 kreeg DAP een eigen reglement al bleef men deel uitmaken van de CJMV. Het oude instrumentarium werd vervangen en werd uitgebreid met signaalhoorns. Ook kreeg men de beschikking over een vaandel.
In de jaren er na groeide DAP gestaag. Op 7 juli 1949 werd zelfs een jeugdgroep opgericht. Zo"n 40-45 jongens meldden zich aan als lid; het werd een groot succes. Een jaar later gaf men reeds z"n eerste openbare optreden. Ook mocht de jeugdgroep een eigen vaandel in ontvangst nemen. De vijftiger jaren waren heel succesvol te noemen met als hoogtepunt de Nationale Pijpersdag op 7 juli 1952 in Apeldoorn welke onder auspici n van de Contact Commissie werd georganiseerd. Het werd een buitengewoon boeiende gebeurtenis waaraan beide korpsen van DAP aan deelnamen. In 1962 kreeg DAP de beschikking over een eigen onderkomen dat met hulp van velen tot stand kwam (zie verder onder geschiedenis Dapgebouw). Omdat het aantal fluitisten sterk terugliep werd in 1964 besloten tot de oprichting van een doedelzakband. Helaas heeft deze afdeling slechts 7 jaar bestaan. Na een rumoerige periode in de zestiger jaren werd in 1970 het seniorenkorps van DAP omgeschakeld tot een jachthoornkorps. Dat dit een goede keus is geweest moge blijken uit vele successen die werden behaald op concoursen. DAP behoorde in die tijd tot de nationale top. Negen jaar later ging zowel het seniorenkorps als het jeugdkorps over op drieventielen instrumentarium. De drumfanfare en het jeugdkorps werden showbands van formaat; het succes zette door. De jaren na 1983 kenmerkten zich door vele optredens in binnen- en buitenland. Optredens in landen als Duitsland, Belgi , Frankrijk, Polen en Denemarken stonden met regelmaat op het program. Door omstandigheden werd het noodzakelijk uit te zien naar andere huisvesting. En zo werd in 1993 opnieuw begonnen met het bouwen van een eigen home. Het werd een permanent gebouw waar tot op heden gebruik van wordt gemaakt. De inzet van vrijwilligers was geweldig (zie verder onder geschiedenis Dapgebouw). Nieuw was ook de oprichting van een bigband begin 1997. Zo"n 15 mensen van buiten DAP, later aangevuld met oud-leden gaven zich op om puur voor ontspanning nog wat te kunnen musiceren. Aanvankelijk straalde hier het enthousiasme van af. Er was echter te veel verloop in het ledenbestand om van succes te kunnen spreken. In september 2006 kwam er een einde aan de muzikale aspiraties van de bigband.
Met ingang van januari 1998 werd de Chr. Muziekvereniging "Soli Deo Gloria", een fanfareorkest, aan DAP toegevoegd. Deze historische gebeurtenis kende aanvankelijk veel succes. Helaas kwam ook hier na 11 jaar een einde aan de samenvoeging en werd het orkest wegens gebrek aan leden opgeheven. In 2002 werd Streetband Splash" opgestart. Hier spelen leden die geen tijd meer hebben voor de showbands en slechts enkele optredens per jaar geven.
In 2008 werd gestart met een groep kinderen in de leeftijd van 6-tot 10 jaar. Op simpele wijze wordt hen de beginselen van de muziek bijgebracht met de bedoeling ze te zijner tijd bij Jong DAP te kunnen plaatsen. Dit onderdeel van DAP is nog steeds actueel.
Anno 2010 bestaat de Chr. Muziekvereniging DAP nog uit een Show- & Marchingband, een Jeugdshowband en een Streetband.