Colofon

Bestuur VOA

Dagelijks bestuur

Email en tel. nr.

Miny v.d. Zande

Voorzitter

Miny van der Zande VOA
055-57 61 310

Dik Westerveld

Secretaris

Dik Westerveld VOA
055-52 13 267

Hans Wijga

Penningmeester

h.wijga@hetnet.nl
0578-662422

Overige bestuursleden

Email en tel. nr.

Wilma van Oorspronk

2e Secretaris

woorspronk@hetnet.nl
055-54 09 919

Tijdelijke waarneming:
Dik Westerveld (Secretaris)

Activiteitencommissie

dikwesterveld@upcmail.nl
055-5213267

Berry de Dreu

Archief

berrydedreu@upcmail.nl
06-15 258 657

Henk Kelderman

2e penningmeester

Henk Kelderman VOA

Hans Efdé

Algemeen

H.C.Efd@kpnmail.nl
055-5424898

Jos Jansen of Lorkeers

PR

pr@verenigingoudapeldoorn.nl
06 12 99 74 78

Kor Comello

Algemeen

korcomello@gmail.com
055-5411446

Ledenadministratie

Email en tel. nr.

Cor Broekhuis

Cor Broekhuis VOA
055-36 62 867

Henk Kelderman

Henk Kelderman VOA
055-52 22 958

Website “Oud Apeldoorn”

Martin Huisman

Webmaster

Martin Huisman VOA

Berry Meester

Webmaster

berrymeester@upcmail.nl

055-52 13 198

Jos Jansen of Lorkeers

Redacteur

Jos Jansen of Lorkeers

055-54 25 697

Archief

Coördinator

Alex Donswijk

archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Kopij
Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons Tijdschrift.

Coordinatie bezorging
Froukje Otterloo telefoon 055-53 31 346.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 18,00.

Bankrelaties
ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Erevoorzitter: Jaap Brink
Ereleden: Wim Looman , Ton Steeman , Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo .

Geef een zoekwoord in

________________________________________

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

Vacature: Webmaster

________________________________________

________________________________________

Radiopresentator gezocht

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________