U bevindt zich hier: Startpagina » Vereniging » Colofon

Colofon

Bestuur VOA

Dagelijks bestuur   Email en tel. nr.
Miny v.d. Zande Voorzitter Miny van der Zande VOA
055-57 61 310
Dik Westerveld Secretaris Dik Westerveld VOA
055-52 13 267
Hans Wijga Penningmeester h.wijga@hetnet.nl
0578-662422
Overige bestuursleden   Email en tel. nr.
Wilma van Oorspronk 2e Secretaris woorspronk@hetnet.nl
055-54 09 919
Tijdelijke waarneming:
Dik Westerveld (Secretaris)
Activiteitencommissie dikwesterveld@upcmail.nl
055-5213267
Berry de Dreu Archief berrydedreu@upcmail.nl
06-15 258 657
Henk Kelderman 2e penningmeester Henk Kelderman VOA
Hans Efdé Algemeen H.C.Efd@kpnmail.nl
055-5424898
Jos Jansen of Lorkeers PR pr@verenigingoudapeldoorn.nl
06 12 99 74 78
Kor Comello Algemeen korcomello@gmail.com
055-5411446
Ledenadministratie   Email en tel. nr.
Cor Broekhuis   Cor Broekhuis VOA
055-36 62 867
Henk Kelderman   Henk Kelderman VOA
055-52 22 958

Website “Oud Apeldoorn”

Martin Huisman Webmaster Martin Huisman VOA  
Berry Meester Webmaster berrymeester@upcmail.nl 055-52 13 198
Jos Jansen of Lorkeers Redacteur Jos Jansen of Lorkeers 055-54 25 697

Archief

Coördinator Alex Donswijk archief@verenigingoudapeldoorn.nl

Kopij
Inleveren op het redactieadres: zie colofon van ons Tijdschrift.

Coordinatie bezorging
Froukje Otterloo telefoon 055-53 31 346.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap is individueel maar partners zijn welkom bij de activiteiten.
Jaarcontributie leden € 18,00.

Bankrelaties
ING-bank: NL40 INGB 0004 1347 98
Rabobank: NL50 RABO 0383 3625 55
beiden t.n.v. Vereniging Oud Apeldoorn.

Erevoorzitter: † Jaap Brink
Ereleden: † Wim Looman, † Ton Steeman, Gerrit Nijkamp,
Huub Ummels, Atze Reidinga en Peter Otterloo.