U bevindt zich hier: Startpagina » Vereniging » Uit het bestuur

Uit het bestuur

Jaarvergadering

Vereniging Oud Apeldoorn: 18 maart 2019.

Miny moest vorige keer de jaarvergadering overslaan: ze was ziek. Maar gelukkig: dit jaar was ze weer aanwezig! En niet alleen het bestuur maar ook 85 leden, veelal met partner, waren aanwezig bij Sprengeloo.
De bijeenkomst begon met een minuut stilte voor overleden leden, vrijwilligers en bestuurslid.
Daarna werden in rap tempo de eerste punten van de vergadering afgehandeld. Maar ja: dan komen de financiën aan bod En dat is iets wat toch meer tijd vraagt. Hans Wijga had de cijfers op orde. Van één post wist hij niet zo waarom dit bedrag op de begroting stond. Maar al snel kwam als antwoord: “dat is vanwege de komende uitgave van de komende “ik zie het nog zo voor me”. Drukken van dat boekje gebeurt al in 2019 en presentatie en (hopelijk goede) opbrengsten vallen pas in 2020. Daar moet je als goed penningmeester natuurlijk rekening mee houden. In de begroting stond ook de festiviteiten rondom ons 25-jarig jubileum op 14 september. Een klein tipje van de sluier werd opgelicht.

De kascontrolecommissie was bijzonder lovend over de prestaties van de penningmeester. Misschien maar gelukkig werd niet op de loftrompet geblazen: Gerrit Nijkamp’s talenten liggen volgens eigen zeggen niet op het gebied van trompetblazen. De begroting werd vastgesteld en ook de voorgestelde contributieverhoging (voor het eerst sinds 2008) werd zonder bezwaren aangenomen.
De benoeming van een nieuw lid van de kascommissie ging ook vlot dit jaar: Cor Broekhuis, onze ledenadministrateur, stelde zich beschikbaar.
De aftredende leden van het bestuur werden opnieuw benoemd. Er waren geen tegenkandidaten, dus dat was wel te verwachten. Als nieuw lid werd Kor Comello benoemd. Die kreeg de gelegenheid om zichzelf voor te stellen. Als de kwaliteiten van hem als bestuurslid af te meten zijn aan deze presentatie dan kunnen we heel wat van hem verwachten!
Na een pauze waarin gelegenheid was even een drankje te drinken en een praatje te maken.

En ná de pauze kwam Masja Parlevliet van de Gemeente Apeldoorn aan het woord. Masja werd al aangekondigd als: “senior archeoloog en erfgoedgoedadviseur gemeente Apeldoorn”. Dat senior staat er niet voor niets: een prachtige presentatie over: “Het ontstaan van Apeldoorn en de Apeldoorners”. Een mooi en aansprekend verhaal dat begon in de ijstijd en eindigde met de studies naar de grafheuvels door de Universiteit van Leiden.
Na een geslaagde avond sloot Miny de bijeenkomst.

Foto's: Berry de Dreu.

Even een kort overleg vóór de vergadering.
De zaal werd echt nog wel voller!
Hans presenteert de jaarcijfers 2018 en begroting 2019.
Gerrit Nijkamp spreekt lovende woorden over de penningmeester.
Begroting 2019. Er staan véél meer euro's op dan op dit plaatje!
Ons nieuwe bestuusrslied Kor Comello.
"Gelukkig niet met een speldje" was het commentaar op opdoen van het naamplaatje.
De presentatie van Masja - eerste dia.
Hoe ziet de Veluwe er uit - Masja licht toe.