U bevindt zich hier: Startpagina » Vereniging » Uit het bestuur

Uit het bestuur

Ledenvergadering

De ledenvergadering op 12 maart is rustig verlopen. Wel had de vergadering een ietwat bijzonder karakter omdat onze voorzitter Miny van der Zande wegens ziekte de bijeenkomst niet kon leiden. Ze werd vervangen door secretaris Dik Westerveld. Uit alles bleek dat het de vereniging voor de wind gaat. Het ledenaantal blijft op peil en ook de financiële huishouding is uitstekend op orde. Bijna zeventig leden hoorden hoe het reilen en zeilen verliep in 2017.
Het bestuur is na deze avond weer voltallig. Dik Westerveld en Jacqueline Veeneman werden bij handopsteken herkozen en de groep (negen bestuursleden) werd weer compleet gemaakt met de verkiezing van Jos Jansen of Lorkeers die met name de pr-werkzaamheden op zich gaat nemen. De kascommissie is ook weer compleet. Rita Hagen heeft haar taak erop zitten. De volgende kascontrole (2019) wordt verzorgd door Joop Schravesande en Gerrit Nijkamp terwijl Anita Menninga werd toegevoegd als reservelid. De rondvraag zorgde voor een korte discussie over de wijze waarop de Apeldoorner van het Jaar wordt gekozen. Het bestuur gaat zich buigen over de gedane suggesties. Over een eventuele contributieverhoging worden de leden geïnformeerd in de volgende uitgave van Oud Apeldoorn Actueel.
Na een geanimeerde pauze – met een drankje van de vereniging – werd een oud-Apeldoornquiz gehouden die werd gewonnen door Leo van Klaveren.
De VOA kan weer een jaar verder.

De handtekening voor de presentielijst én de naam op de kaart voor Miny. (foto: Jos Jansen of Lorkeers)
Het bestuur zit bijna klaar voor het begin van de vergadering.(foto: Jos Jansen of Lorkeers)
Er waren bijna 70 mensen op de vergadering afgekomen. (foto: Berry de Dreu)
De hapjes in de pauze smaakten weer goed! (foto: Jos Jansen of Lorkeers)
De tweede helft: de quiz. Nee - dit was geen vraag maar een foto van de tas van de VOA. (foto: Jos Jansen of Lorkeers)