Vacatures

Vrijwilligers gevraagd!

Helaas dreigen een paar werkgroepen van de VOA onderbemenst te raken. Daarom doen we een oproep! Denk je: "dat zou misschien wat voor mij zijn ? Meld je aan bij de contactpersoon van de werkgroep. Die zal je alle gevraagde informatie verschaffen!

De werkgroep "verkeersregelaars zoekt nieuwe leden. Verkeer regelen houdt in dat je bij evenement van de Vereniging Oud Apeldoorn bezoekers aanwijzingen geeft voor te volgen route of parkeerplaats die gebruikt moet worden. Je volgt eerst een cursus verkeersregelaar via de computer (een zogenaamde e-learning). Vanuit de VOA krijg je hierbij desgewenst ondersteuning. Heb je vragen? Stel deze dan aan de Dik Westerveld: Telefoon 06-53900609 of via mail : dikwesterveld@upcmail.nl.

Als vrijwilliger van de VOA wordt je jaarlijks uitgenodigd voor een vrijwilligersavond.

Geef een zoekwoord in

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________