Werkgroep Redactie

Vanaf de oprichting in 1994 wordt door de VOA het tijdschrift Oud Apeldoorn Actueel uitgeven, in een handzaam formaat. In het tijdschrift staan artikelen over het verleden en heden van Apeldoorn, de dorpen en de bewoners. Leden die herinneringen willen delen, kunnen in de pen klimmen en een verhaal aanleveren. Naast artikelen wordt het blad gevuld met advertenties; op deze wijze ondersteunen de adverteerders het tijdschrift.

De redactie van het tijdschrift wordt gevormd door een zestal medewerkers die interviews houden, teksten maken, verhalen corrigeren, de lay-out verzorgen en adverteerders benaderen. De redactie komt een aantal malen per jaar bij elkaar om het tijdschrift te maken. Per uitgave wordt door de drukker ter controle tweemaal een proefdruk gemaakt.
Is de redactie tevreden over het resultaat dan gaat het tijdschrift in productie.

Bezorging

Als het tijdschrift gedrukt is worden de exemplaren afgeleverd bij de coördinator van de verspreiding. Daar worden de tijdschriften voor verzending/bezorging gereedgemaakt. Via de post gaan meer dan 250 stuks naar adressen elders in Nederland en naar het buitenland.

Ongeveer 2000 exemplaren gaan via 38 bezorgers naar de leden. De bezorger haalt zijn tijdschriften op bij de coördinator of ze worden bij hem/haar thuisbezorgd. Vervolgens verspreidt de bezorger de tijdschriften onder de leden in zijn/haar wijk.
Een hele klus, die zesmaal per jaar wordt gedaan in weer en wind.

Tijdschrift "Oud Apeldoorn Actueel"

Ans Kelderman

Eindredacteur

h.kelderman86@upcmail.nl (tijdelijk)

055 522 29 58

Yvonne de Vries

Lid redactieraad

Jules de Vries

Huub Ummels

huubummels78@gmail.com

Dick Overduin

Andre Diemers

Tekeningen

Ans Kelderman

Correcties

Geef een zoekwoord in

________________________________________

LAATSTE WIJZIGINGEN

________________________________________

Vacature: Webmaster

________________________________________

________________________________________

Radiopresentator gezocht

________________________________________

________________________________________

Webmaster:

Secretariaat VOA:

Dik Westerveld
Loseweg 323
7315 DJ Apeldoorn

________________________________________